Geschillen­beslechting

De procespraktijk is één van belangrijkste pijlers van ons kantoor. We hebben dan ook ruime ervaring met betrekking tot geschillen over onder meer contracten, verhoudingen binnen rechtspersonen en fiscale aangelegenheden. In veel gevallen spelen internationale aspecten daarbij een grote rol.

Als een cliënt bij een geschil betrokken raakt, is onze eerste stap om met de cliënt een strategie uit te stippelen. In nauw overleg met de cliënt bekijken we wat we moeten doen om de kansen dat de voor de cliënt beste uitkomst wordt gerealiseerd zo groot mogelijk te maken. Stappen we naar de rechter, treden we in overleg met de wederpartij, of kiezen we voor een gecombineerde aanpak? Ieder geschil vraagt om een op maat gemaakt aanpak, die we lopende het proces continu tegen het licht houden en zo nodig aanpassen. Alles altijd met als enig doel: een zo gunstig mogelijke uitkomst voor de cliënt.

Meer informatie

Martijn Welten

Advocaat / Partner

+ 5999 6708700

Bekijk profiel

Sebastiaan Barten

Advocaat / Partner

+5999 6708707

Bekijk profiel

Geschillen­beslechting

Bekijk profiel

Contact

+5999 788 8700
+5999 461 8700
info@spigtdc.com

Scharlooweg 29
Willemstad
Curaçao

Route
Member of Terralex Worldwide Law Network